Lezingen

Het rouwkompas geeft lezingen over de volgende thema’s:

• Omgaan met verlies en rouw
• Jongeren en rouw
• Stress en burn-out
• Wandelcoaching/therapie
• Vergroot je zelfvertrouwen
• Assertiviteit; uitkomen voor je mening en wensen

De lezingen zijn interactief en er is altijd voldoende ruimte en mogelijkheid tot het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Omgaan met Rouw
Tijdens de lezing ‘Omgaan met Rouw’ vertel ik over verlies en rouw en zal ik rouw belichten vanuit individueel en maatschappelijk perspectief.

Aan bod komt: Wat is rouw eigenlijk? Welke factoren een rol kunnen spelen bij een rouwproces? Welke impact kan rouw hebben op je leven? Wat vraagt het van jezelf en je omgeving? Wat is het belang van een goed netwerk? Kan de omgeving iets doen om rouw draaglijker te maken? Hoe vind je de kracht om verder te gaan?

Daarnaast reik ik diverse tips aan om jezelf en een ander beter te leren begrijpen in een rouwproces

Kinderen, jongeren en rouw
In deze lezing vertel ik over de mogelijke impact van verlies en rouw op kinderen en jongeren. Je krijgt voorbeelden en praktische tips aangereikt hoe je als volwassene, kinderen kunt leren begrijpen en ondersteunen in situaties van verlies en rouw.

Aan bod komt: Hoe rouwen kinderen? Welke signalen zijn belangrijk om in de gaten te houden? Wat zijn gedragsuitingen? Wat hebben kinderen en jongeren nodig als zij met verlies te maken krijgen? Hoe kun je als volwassene kinderen ondersteunen tijdens hun rouwproces?

Stress-en burn-out
Het aantal mensen met stress en burn-out klachten groeit. Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. Een op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk. We leven in een prestatie maatschappij die steeds meer van ons verlangt.

In deze lezing ga ik in op: wat is stress, overspannenheid en burn-out? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de oorzaken? Hoe herken je de symptomen? Wat zijn de gevolgen? Wat kun je eraan doen? Wanneer is het van belang om hulp in te schakelen?

Wandelcoaching/therapie
Wandelcoaching is een vorm van coaching/therapie die wandelend in de natuur wordt uitgevoerd en waarbij de natuur actief wordt ingezet. De natuur is een belangrijk onderdeel van de coaching methode; elementen uit de natuur worden gebruikt als metafoor, symboliek en spiegel om inzicht te verkrijgen in je problemen en functioneren. Een symbool biedt de mogelijkheid het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van een afstand naar kan kijken en waar ruimte ontstaat om je gedachtes te ordenen en te onderzoeken.

Aan bod komt: wat is wandelcoaching? Waarom wandelcoaching? Wat verteld onderzoek ons over wandelcoaching? Welke voordelen heeft wandelcoaching?

Vergroot je zelfvertrouwen
Een gezonde dosis zelfvertrouwen: wie wil dat nou niet? Helaas is dat niet voor iedereen een standaard gegeven. Zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het is een realistische kijk op je eigen kunnen; het vertrouwen dat je zelf taken en hindernissen aankunt. Zelfvertrouwen is een sterk besef van je eigenwaarde en mogelijkheden. Je niet afhankelijk opstellen, de ander niet boven jezelf plaatsen maar je gedragen en handelen vanuit gelijkwaardigheid.
Het is die combinatie van openheid, tevredenheid en optimisme die mensen met zelfvertrouwen zo aantrekkelijk maakt. Personen met veel zelfvertrouwen stralen kracht uit: ‘Ik ben hier, ik doe wat ik doe en ik zorg dat ik het leuk heb. Dat wil jij toch ook?

Tijdens de lezing komt aan bod: wat is zelfvertrouwen en eigenwaarde? Wat zijn de kenmerken van iemand met veel of weinig zelfvertrouwen? Wat is de oorzaak van verminderd zelfvertrouwen, zelfwaardering? Wat kun je zelf doen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Assertiviteit; uitkomen voor je mening en wensen
Assertiviteit staat voor de meeste mensen voor ‘zelfvertrouwen‘ en ‘voor jezelf opkomen‘. Dat klopt. Maar assertief zijn is meer dan dat. Wie assertief is neemt geen blad voor de mond, maar laat tegelijkertijd anderen wel in hun waarde. Concreet betekent dit het uitspreken van je gevoelens, je gedachten, je mening én luisteren naar de gevoelens, gedachten en meningen van anderen. Op die manier nodig je anderen uit om rekening met jou te houden en zich in jou te verplaatsen, zoals jij dat ook bij hun doet.

Tijdens de lezing komt aan bod: Wat zijn de verschillen tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag? Wil je leren voor jezelf opkomen? Wat zijn redenen waarom je meer voor jezelf wil leren opkomen? Waarom ben ik zo afhankelijk van anderen? Grenzen stellen, hoe doe je dat? Hoe ga ik assertiever om met conflicten? Wat zijn voorbeelden van andere assertiviteits leerdoelen?

Bovenstaande lezingen zijn o.a. geschikt voor:  afdelingen/teams van bedrijven, hulpverleners, scholen, mantelzorgorganisaties, lotgenotengroepen, vrouwenverenigingen, ouderenbonden, informatiebijeenkomsten voor bibliotheken.

Indien gewenst behoort een lezing op maat tot de mogelijkheden.