Vergoedingen en overige infoMogelijkheden voor vergoeding van je coachtraject

Via zorgverzekering

Indien je aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk mijn behandelingen.

Neem zelf even contact op met je eigen zorgverzekering om je vergoeding te checken. Vraag bij mij wel eerst even de juiste behandelcode op die voor vergoeding in aanmerking komt.

Voor informatie over de mate van vergoeding en de aangesloten verzekeringsmaatschappijen zie: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Via een PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB (hier klikken)

Via je werkgever
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. Ik help je graag met info en het sturen van een offerte naar je werkgever.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken)

Consulten

Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekeken hoeveel consulten/gesprekken nodig zijn. Je krijgt een traject op maat dat aansluit bij jouw persoonlijke behoefte. Het aantal te voeren gesprekken is dus afhankelijk van de hulpvraag en verschilt per persoon. De gesprekken duren een uur en vinden over het algemeen 1 keer in de twee weken plaats.  

Regels annuleren afspraken

Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd, anders zullen ze volledig in rekening worden gebracht.

Bij ziekte op de dag van een gereserveerd consult, gelieve dit uiterlijk om 09.15 uur telefonisch te melden.

Losse begeleidingsgesprekken en/of wandelcoachsessies

Er bestaat ook de mogelijkheid om enkele losse begeleidingsgesprekken aan te gaan als je geen heldere coachvraag hebt maar wel de behoefte voelt om je verhaal kwijt te kunnen, te sparren over iets dat je bezig houdt, waar je vragen over hebt of graag advies over of (meer) inzicht in zou willen krijgen.

Deze begeleidingsgesprekken kunnen ook online plaatsvinden of buiten de muren van de praktijk, in de natuur, als wandelcoachgesprekken.

Kennismakingsgesprek

Het gratis kennismakingsgesprek vind telefonisch plaats. (max. 20 min)  

Persoonlijk kennismaken kan op voorhand iedere maandag tussen 11.30 en 12.15 tijdens het gratis inloopmoment in de praktijk te Stein.

Tarieven (Direct via pin te betalen)

Consult en therapeutisch spel (60 min) : 65 euro (Een langer consult of telefonisch consult wordt naar rato in rekening gebracht)

Trainingen en workshops: op aanvraag

Voorwaarde voor een succesvol begeleidingstraject

Een succesvol coachtraject vergt tijd, motivatie en inspanning. Het is goed om je daarvan bewust te zijn.

Bedrijven & Organisaties

Zoekt je hulp voor (een) werknemer(s)? Ik stuur graag een offerte op maat. Neem dan even telefonisch contact op: 06-13509607