Vergoedingen en overige infoMogelijkheden voor vergoeding van je coachtraject

Via zorgverzekering (alleen indien je aanvullend verzekerd bent)

In 2022 komen behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten voor  gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij: Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, AnderZorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

Neem zelf even contact op met je eigen zorgverzekering om je vergoeding te checken. Vraag bij mij wel eerst even de juiste behandelcode op die voor vergoeding in aanmerking komt. Voor informatie over de mate van vergoeding en de aangesloten verzekeringsmaatschappijen zie: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Via een PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB (hier klikken)

Via je werkgever
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. Ik help je graag met info en het sturen van een offerte naar je werkgever.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken)

 

Regels annuleren afspraken

Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd, anders zullen ze (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht. Bij ziekte op de dag van een gereserveerd consult, gelieve dit uiterlijk om 09.15 uur telefonisch te melden.

Scholen, Organisaties en Bedrijven

Neem vrijblijvend contact op voor aanbod, vragen en offertes.