Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een (psycho) therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel.

Wat kenmerkt hypnotherapie?

Iedereen maakt dagelijks wel eens tranceachtige toestanden mee, ergens helemaal in verdiept zijn. Een verschil tussen deze trances en hypnose is de doelgerichtheid. Bij hypnotherapie wordt de trance opgeroepen voor een bepaald doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is de therapeutische begeleiding die wordt aangeboden. Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen.

”Hypnotherapie richt de aandacht op de aanwezige innerlijke kracht en hulpbronnen en op het doelgericht gebruik daarvan voor het bereiken van haalbare doelen”. (Araoz)

Wat maakt hypnotherapie effectief ?

De hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van de cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik waarmee de therapeut zich afstemt op de cliënt. De therapeut schept hiermee een brug tussen het onbewuste en het bewuste. Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd.

Hypnose is geen slaap, al lijkt het er van de buitenkant soms een beetje op. Je bent dus juist alert, bewust, en krijgt extra controle over jezelf!

Het observerende deel blijft namelijk aanwezig, zelf tijdens diepe trance. Als het nodig is kom je meteen terug in het normale denken. Aan de ene kant ben je sterk bezig wat met in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn in het hier en nu. Je kunt niet gedwongen worden om iets te zeggen of te doen wat je niet wil zeggen of doen en het maakt het altijd mogelijk om direct uit de hypnose te komen.

Bij welke klachten is deze therapie aangewezen?

Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed scala aan problemen. Vooral bij vage en onbegrepen klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens, bij zeurende pijnen en diffuse angsten.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel iedereen geschikt. In het algemeen wordt hypnose niet toegepast bij klachten als psychose, dwangstoornissen en klinische depressie.

Klinische onderzoeken wijzen uit dat het adequaat toepassen van hypnose enorm kan helpen bij zowel fysieke als psychische problemen. Met hypnose ervaar je een fysieke en mentale ontspanning. Het biedt uitkomst in diverse situaties waarbij stress en psychische druk als hinderlijk worden ervaren.

Ook voor kinderen is de werkwijze van verbeelding heel geschikt. Door middel van verhalen, sprookjes en fantasie zijn goede resultaten te bereiken.

Zelfhypnose

Zelfhypnose is een van de mooiste manieren om meer te zijn wie je werkelijk wil zijn of bent. Het is een natuurlijke bewustzijnstoestand die gedefinieerd kan worden als een verhoogde staat van concentratie (trance). Hiermee kun je een betere controle over jezelf krijgen, denkpatronen veranderen, van slechte gewoontes afkomen en het leert je te ontspannen.

Doorbreek de cirkel en vindt met hulp van het Rouwkompas de oplossing vanuit jezelf.