Traumacoaching

Wat betekend trauma?

Trauma komt uit het Grieks en betekent ‘wond’. De wond zit vooral in het lijf en legt als het ware een laag over alle emoties heen.

 

Wanneer kan een trauma ontstaan?

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt zoals een ernstig ongeluk, het overlijden van een dierbaar persoon, mishandeling en/of geweld. Deze schokkende en/of onverwachte gebeurtenissen zijn vaak te heftig om in een keer te verwerken. Een gedeelte van de ervaring wordt op ‘een natuurlijke wijze’ onderdrukt en opgeslagen in het onderbewustzijn. Wanneer deze ervaringen onvoldoende verwerkt worden, kunnen deze op den duur voor blokkades en belemmeringen zorgen. Een trauma laat sporen na in lichaam, geest en ziel. Als mens zijn we geneigd om de pijn uit de weg te gaan door bijvoorbeeld gevoelens te verdringen of te vermijden. Juist dit mechanisme leidt tot emotionele, mentale en/of lichamelijke klachten die invloed hebben op ons dagelijks handelen.

 

Kan ik zelf een verliestrauma herkennen?

Het is vaak moeilijk om zelf de link te leggen met ene verliestrauma. Zeker als het lang geleden is, of als je nog heel jong was. Het wil echter niet zeggen dan er dan geen sprake van ene verliestrauma zou kunnen zijn.

 

Verliestrauma

Om na een ingrijpend verlies te kunnen rouwen moet er ergens een ingang zijn tot de emoties die daarbij horen. Dan kun je het verlies geleidelijk aan integreren in het leven. Bij een ingrijpende verlieservaring kunnen de emoties te overspoelend zijn. Dat kun je herkennen als je op geen enkele manier in staat bent om met dat verlies om te gaan. Het verlies is te groot en niet te bevatten en er is sprake van een groot gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid.

 

Niet elk verlies hoeft een trauma te worden.

De aard van de gebeurtenis speelt een rol. Denk aan onverwacht overlijden, zelfdoding, dood door zinloos geweld, vermissing, een dramatische samenloop van omstandigheden, meerdere verliezen tegelijkertijd, opeenstapelend verlies. Ook  spelen onder andere leeftijd, draagkracht en het al dan niet hebben van een ondersteunende omgeving een rol.

 

Een aantal symptomen van een verliestrauma kunnen zijn:

Geen verbinding tussen denken en voelen, tussen hoofd en hart

Afgevlakte emoties

Onrust, gejaagdheid, prikkelbaarheid, paniek en (extreme) angst

Soms kun je indringende beelden herbeleven

Lichamelijke klachten: denk aan hoofdpijn, buikpijn, spierklachten et cetera

 

Kan ik herstellen van een verliestrauma?

Hoewel een verlies trauma zwaar is, betekent dit niet dat je er niet van kunt herstellen. Maar hulp is meestal wel nodig.

 

Hoe kan ik helpen?

Het is belangrijk om de realiteit van het verlies onder ogen te zien, het heftige verdriet toe te laten en de emotionele pijn te verdragen. Dit maakt het mogelijk om te verwerken, stil te staan bij wat het verlies betekent en ermee te leren leven.

 

Doorverwijzen

Ik zal altijd doorverwijzen als dat noodzakelijk is of beter past bij je hulpvraag.

 

 

Bekijk de rest van het aanbod

Rouw kan zich op veel manieren uiten. Hoe mooi en waardevol zou het voor jou zijn, als je je leven opnieuw richting kunt geven en hierin ook weer zin, betekenis en levensvreugde kunt ervaren?
Een scheiding is een moeilijke en emotionele periode, waarbij je leven vaak op zijn kop staat. En als er kinderen bij betrokken zijn, is het al helemaal moeilijk. Iedereen probeert het een plek te geven in zijn/haar leven.
Elk kind rouwt op zijn eigen manier. Als je kind zijn of haar verdriet kan uiten en het verlies uiteindelijk een plek kan geven, zal dit de groei en ontwikkeling ten goede komen.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Graag denk ik met je mee. Neem gerust vrijblijvend contact op