Beroepsvereniging CAT, Geschilleninstantie GAT en Prestatiecodes

Complementair Vergoedbare Therapeuten/CAT

Als erkend CAT- Therapeut ben ik aangesloten bij de Stichting Complementair Vergoedbare Therapeuten. Stroming: Psychosociale Therapie.

Behandelvormen: Verlies-en rouwbegeleiding, Counseling, Coaching en Hypnotherapie.

https://catcomplementair.nl/

Het Rouwkompas voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

”Ik val als Vergoedbare CAT-therapeut onder de Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve therapeuten (GAT) GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/”

Prestatiecodes en omschrijving

Hypnotherapie 24501

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

(Overige) Psychosociale Therapie 24504

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

Counseling 24506

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.