'Ik kan je verlies niet ongedaan maken, maar ik loop graag een stukje mee op je pad'

Welkom

Het Rouwkompas is een praktijk voor psychosociale therapie, gericht op hulp en ondersteuning bij uiteenlopende verliessituaties. Het Rouwkompas staat symbool voor het geven van richting, begeleiding en veiligheid in een tijd waarin er een ingrijpende verandering in je leven heeft plaatsgevonden. Het rouwkompas is er voor iedereen die wil leren omgaan met verlies. Mijn werkwijze zal afgestemd zijn op je persoonlijke situatie als partner, ouder of kind. Als je geconfronteerd wordt met verlies op welke leeftijd dan ook, komt er een moment waarop je op zoek wil gaan naar een manier om dit verlies te verweven in je leven. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies, dit kan in verschillende vormen zijn:

  • het verlies van je baan door ziekte, een reorganisatie, ontslag of pensionering
  • het verlies van gezondheid bij ernstige of chronische ziektes, een lichamelijke beperking of door een ongeluk
  • het verlies van een dierbare door overlijden
  • het verlies van zingeving
  • het verlies van een betekenisvolle relatie, vriendschap of echtscheiding.


Na verlies komt een periode van rouw. Rouw is de reactie op een verlies, met als doel het verlies te verwerken. Het legt beslag op je leven en leidt tot allerlei heftige emoties, die vaak ook nog door elkaar heen lopen, denk hierbij aan boosheid, opstandigheid, angst, verdriet, somberheid, schuldgevoel, verwarring, onzekerheid en schaamte. Ook lichamelijk kan het merkbaar zijn in de vorm van o.a. slapeloosheid, energieverlies, verminderde eetlust, of aandacht- en concentratiestoornissen. Iedereen rouwt op een eigen manier en ervaart die rouw ook op een eigen manier. Rouw kost dus tijd, tijd die je nodig hebt om bij te komen na een intensieve, moeilijke en emotionele periode, maar ook tijd die nodig is om het verlies een plek te geven in je leven. Er staat geen standaard tijd voor, het is een persoonlijk proces. Als het doorlopen van het rouwproces moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen, dan kan professionele ondersteuning gewenst zijn om dat wat je hebt meegemaakt in je leven een plek te geven.

'Ik kan je verlies niet ongedaan maken, maar ik loop graag een stukje mee op je pad.'


Ik geef graag aandacht aan je verdriet. Wanneer verdriet er mag zijn en aandacht en erkenning krijgt kan het draaglijker worden. Door met elkaar te werken aan verlies leer je je nieuwe leven vanuit een veranderd oogpunt te bekijken en vind je opnieuw de kracht om verder te gaan en het verdriet een plaats te geven in je leven. Met als doel dat je op een dag weer met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken en de draad van het leven weer kunt oppakken. Ik help je graag jouw verdriet een plek te geven. Ik kan hierbij gebruik maken gebruik van individuele gesprekken in de natuur (wandelcoaching/therapie), hypnotherapie (in overleg), NLP (methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering) 'huiswerk' opdrachten, meditatieoefeningen, spel en creatieve werkvormen.