Rouw op het werk

Voorkom en verkort rouwgerelateerd verzuim

In het bedrijfsmaatschappelijk werk neemt de hulpvraag op het gebied van rouwgerelateerde klachten de laatste jaren toe. Werknemers en werkgevers worden geconfronteerd met een gemiddelde verzuimduur van 170 dagen. Duurzame inzetbaarheid van werknemers die te maken hebben met rouw, is voor alle partijen van groot belang. Wanneer iets beter kan of zelfs moet veranderen, is het tijd om actie te ondernemen.

 

Belang van effectieve ondersteuning bij rouw op het werk

Effectieve ondersteuning bij rouw op het werk is goed voor sociaal werkgeverschap en de daaruit voortvloeiende bedrijfseconomische voordelen. Vanuit het bedrijfseconomische perspectief en sociaal werkgeverschap is het van belang dat er gekeken wordt op welke verantwoorde wijze het verzuim rondom rouw kan worden verminderd, ook met het gegeven dat het aantal rouwenden met een baan in de komende jaren toeneemt en werknemers langer gaan doorwerken.

 

Veranderde rollen

Als mens vervul je elke dag meerdere rollen. Iemand is bijvoorbeeld niet alleen manager, maar ook een ouder van een kind, sporter of vrijwilliger. Je werk heeft invloed op je persoonlijke geluk en ontwikkeling en je privéomstandigheden hebben invloed op je prestaties op je werk. Je bent duurzaam inzetbaar als al je rollen, passies en competenties elkaar versterken. Het leven van een werknemer, die geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare is van het ene op het andere moment geheel veranderd en ligt voor een groot deel of geheel overhoop. Door verlies veranderen de rollen of zijn de rollen opeens niet meer interessant.

 

Wat en wie kunnen het verloop van een rouwproces op de werkvloer beïnvloeden?

De maatschappij en factor tijd vragen echter van mensen dat zowel thuis als op het werk alles doorgaat. Een werknemer weet vaak niet hoe dat vorm moet krijgen en wil vaak alleen maar rust. Werkgevers begrijpen dit vaak wel, maar hebben ook een organisatie te runnen, dat zijn verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Het verloop van het rouwproces kan worden beïnvloed door de (empathische) houding en (on)begrip of (on)wetendheid over de omgang met rouw door de werkgever, leidinggevend en collega’s.

 

De meerwaarde van interventie door een rouwdeskundige
  • Voorkomt en verkort rouwgerelateerd verzuim
  • Na rouwbegeleiding nemen de productiviteit en positieve emoties op het werk toe
  • Stress, angst, depressie, rouwintensiteit en negatieve emoties nemen op het werk nemen af
  • Het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode ondersteunt een werknemer in zijn rouwproces

 

Rouw op het werk verdient aandacht

Ondanks het feit dat rouw geen ziekte is, kan rouw wel leiden tot een verminderde inzet of rouwgerelateerd verzuim op de werkvloer. Voor rouw bestaat geen one-size-fits all. Maar wat voor iedereen geldt, is dat rouw op ’t werk aandacht verdient.

 

Belang van een veilige werkvloer

Het is belangrijk dat er een veilige werkvloer is, waar begrip en rouwkennis aanwezig is en waar je als werkgever samen met je werknemer onderzoekt wat nodig is om op een goede manier weer aan het werk te gaan en te blijven. Rouwen laat zich niet vastleggen op vooraf bepaalde dagen en vergt veel tijd en energie. Werken kan helpen om het leven opnieuw vorm te geven. Helemaal als er ruimte is
voor ‘rouwwerk’.

 

Wanneer is rouwbegeleiding gewenst

Als in de praktijk blijkt dat de werknemer de taken niet meer kan volbrengen, dat verzuim op de loer ligt, of wanneer er al sprake ís van verzuim, is rouwbegeleiding gewenst.

 

Het Rouwkompas biedt maatwerk

Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

Bekijk de rest van het aanbod

Rouw kan zich op veel manieren uiten. Hoe mooi en waardevol zou het voor jou zijn, als je je leven opnieuw richting kunt geven en hierin ook weer zin, betekenis en levensvreugde kunt ervaren?
Een scheiding is een moeilijke en emotionele periode, waarbij je leven vaak op zijn kop staat. En als er kinderen bij betrokken zijn, is het al helemaal moeilijk. Iedereen probeert het een plek te geven in zijn/haar leven.
Elk kind rouwt op zijn eigen manier. Als je kind zijn of haar verdriet kan uiten en het verlies uiteindelijk een plek kan geven, zal dit de groei en ontwikkeling ten goede komen.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Graag denk ik met je mee. Neem gerust vrijblijvend contact op